Storuman - Sorsele Poesisällskap

Go to content

Storuman

 • Hej och varmt välkommen!

  Det är dags för skrivarcirkel igen.
  Vi möts på Zoom Torsdag 15/4 klockan 18.30-20.30.   

  Join Zoom Meeting

  https://shh-se.zoom.us/j/63766163587  Inför den kommande skrivarträffen skriver/associerar vi fritt utifrån något/några av orden:

 • Av
 • Rot
 • Jag
 • Om


Det är fritt att tolka precis som en själv vill, det kan bli en kort text, en dikt, en låttext, spoken word, en novell eller annat valfritt format. Allt är välkommet!


Under cirkelträffen läser vi upp våra texter, lyssnar aktivt och reflekterar.


Syftet är att främja skrivandet och att låta allas skrivande få plats.
Syftet är inte att granska varandras texter eller att komma med feedback, om det inte specifikt efterfrågas.
Vi eftersträvar ett kreativt safe space.


Kom ihåg att allt är välkommet, släpp eventuell skrivkramp, vi vill höra allas texter i alla olika format!


Med vänlig hälsning

Kitty Jogenby


******************************************************************
Storuman poesi-och skrivarsällskap är
en cirkel där vi möts för att dela texter och erfarenheter av skrivande i alla olika format. Alla är välkomna.

Förhållningsregler inom Storuman poesi-och skrivarsällskap:
 • Alla är välkomna som dom är
 • Mobbing är inte tillåtet i någon form
 • Vi delar främst egenskapade texter. Om stycken eller texter lånas från andra verk/upphovspersoner ska det tydligt kommuniceras
 • Vi läser inte upp, eller publicerar texter som på något sätt strider eller kan uppfattas strida mot svensk lagstiftning
Back to content