Konst- och Poesikalender 2018

Go to content

Konst- och Poesikalender 2018

Sorsele Poesisällskap
Published in Kommande · Monday 07 Aug 2017
Konst-och poesikalender
Sorsele kommun är årets berättarkommun, och inom ramen för detta kommer Sorsele poesisällskap i samarbete med Lligo Matson att göra en konst-och poesikalender för 2018. Ta chansen att vara med i denna spännande process! Är du inte medlem så är det lätt ordnat.

Projektidé:
Sorsele poesisällskap i samarbete med konstnären Lligo Matson arbetar under hösten i en process fram 2018 års Konst- och poesikalender. Kalendern visar möten mellan den skapande bilden och det skrivna ordet. Utgångspunkten tar avstamp i Sorsele, betraktelsen är omspännande.

Första aktiviteten är en workshop 27-28/9. Kursledare Carina Bergström och Lligo Matson.
Anmälan till 070-332 50 83

Arrangör: Sorsele poesisällskap och Lligo Matson.
Medarrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan och Sorsele kommun


Planering:
Lördag 26/8
Dikt mot målning. Poeterna har med sig dikter, som ej behöver vara helt bearbetade
Två målningar påbörjas under träffen, och poeterna skriver.


Söndag 27/8
Två geografiska målningar
1. Lligo väljer en plats
2. Poesisällskapet väljer den andra platsen
Platserna avslöjas inte i förväg. Kostnad: 100:- (för båda dagarna)

Måndag 11/9 
Poeterna samlas för att läsa in nyskrivna dikter vilka sparas som ljudfiler
Ljudfilerna+ handskrivna kopior skickas till Lligo

Fredag 15/9
Lligo videofilmar när han målar en målning
Filmen skickas digitalt till poesisällskapet

Söndag 15/10
Materialet klart

Lör – sön 21-22/10
Sammansättning av materialet, urval, layout

Tisdag 31/10
Materialet överlämnas till tryckeriet

Fredag 24/11
Konst-och poesikalendern finns på plats i Sorsele0
reviews

Back to content